Szkolenia
medyczne

Dołącz do profesjonalistów

Szkolenie ma na celu przygotować uczestników do udzielania pierwszej pomocy w życiu codziennym, jak również na polu walki według najnowszych wytycznych TCCC Tactical Combat Casualty Care. Szkolenie składa się z dwóch części: teoretycznej oraz praktycznej. Zajęcia prowadzą certyfikowani instruktorzy i para medycy Jednostki Wojskowej GROM.

  • • Omówienie różnic pomiędzy ratownictwem cywilnym, a taktycznym,
  • • Kinematyka urazu, bezpieczeństwo i ocena miejsca zdarzenia,
  • • Podstawowe techniki ewakuacji rannego,
  • • Stany zagrożenia życia, niewydolność oddechowa, zatrzymanie krążenia, krwotoki, oparzenia,
  • • Resuscytacja krążeniowo - oddechowa,
  • • Zaopatrywanie ran (kłute, postrzałowe, szarpane, amputacje),
  • • Sprzęt medyczny do działań taktycznych, torba medyka,
  • • Bezpieczeństwo osoby ratowanej i ratownika,
  • • Ćwiczenia i zadania przy użyciu środków pozoracji medycznej i pola walki.