Szkolenia psychologiczne

PSYCHOLOGIA KONFLIKTU - MANIPULACJA I TECHNIKI WPŁYWU SPOŁECZNEGO

Psychopata - jak go rozpoznać, jak sobie z nim poradzić?

Jest to szkolenie z praktycznych technik radzenia sobie ze stresem, presją, agresją i manipulacją na poziomie komunikacji werbalnej i niewerbalnej. Techniki jakie poznacie to techniki o potwierdzonej skuteczności używane z powodzeniem przez służby specjalne i wywiady całego świata. Nauczysz się skutecznie i w praktyce radzić sobie z osobą trudną i dominującą, systemowo wywierającą presję lub manipulację. Dowiesz się jak ją rozpoznać i reagować na jej ukryte intencje. Poznasz praktyczne techniki – efektywne w każdym środowisku, w pracy, domu lub na uczelni. Nauczysz się skutecznie zarządzać stresem. Jeżeli jesteś biznesmenem lub menadżerem to zdobycie wiedzy i umiejętności radzenia sobie z “brudnymi chwytami” w negocjacjach będzie niewątpliwie wartością dodaną. Dzięki szkoleniu zrozumiesz mechanizmy technik wywierania wpływu na ludzi. Poznasz typy osobowości i dowiesz się jak wykorzystać tą wiedzę.

Nauczysz się konfrontować z przeciwnikiem np. biznesowym w negocjacjach lub dyskusji. Będziesz umiał rozpoznać i sklasyfikować różne techniki presji, agresji i manipulacji. Dostaniesz klucz do ich neutralizacji lub obracania na swoją korzyść. Na warsztacie uzyskasz także umiejętności radzenia sobie ze stresem, podejmowania wyzwań i efektywnego działania w sytuacjach trudnych i konfrontacyjnych.

Szkolenie obejmuje:

  • • sformułowanie definicji stresu, presji i manipulacji zdefiniowanie zjawiska presji i manipulacji oraz intencji i słabych stron przeciwnika,
  • • poznanie wzorca osobowości trudnej lub zaburzonej za pomocą prostego zestawu pytań i odpowiedzi,
  • • naukę rozpoznawania i błyskawicznego klasyfikowania technik wywierania wpływu i reagowania na nie w praktyce w zależności od sytuacji,
  • strategie i techniki deeskalacji konfliktu na różnych poziomach komunikacji,
  • • naukę rozpoznawania faktycznych intencji drugiej osoby i jej potencjału,
  • trening rozpoznawania i reagowania na techniki wywierania wpływu,
  • • strategie i techniki komunikacji w konflikcie na różnych poziomach,
  • • naukę kontroli stresu i emocji za pomocą technik oddechowych i mentalnych,
  • analizę przypadków własnych uczestników - na życzenie uczestnika,
  • • ćwiczenia praktyczne w parach i zespołach.

( case study etap II ) W trakcie etapu II na warsztacie uzyskasz także praktyczną umiejętność radzenia sobie ze stresem, podejmowania wyzwań i efektywnego działania w sytuacjach trudnych i konfrontacyjnych.

Etap II obejmuje pracę ze sprzętem audio-video co przekłada się na możliwość uzyskania informacji zwrotnej o swoich postępach i obszarach do rozwoju “z pierwszej ręki”. Warsztat jest zaprojektowany jako intensywne i interaktywne szkolenie a jego efektem jest autentyczna poprawa skuteczności działania i zaangażowania. Ten dynamiczny warsztat jest prawdziwą esencją praktycznej psychologii stosowanej.

Prowadzący – Psycholog – trener

Dysponuje 20 letnim doświadczeniem pracy z ludźmi w stresie zawodowym, w trakcie selekcji i oceny pracowniczej, prowadzi autorskie programy treningu psychologicznego, uczestniczy w szkoleniu żołnierzy jednostek specjalnych. Ma rozległe doświadczenia coachingowe i sukcesy w pracy z żołnierzami powracającymi z misji za granicami kraju (Kosowo, Afganistan) w kryzysie i procesie zmiany.

 

Prezentuje wysoki stopień optymizmu i poczucia humoru, świetnie sprawdza się w zespole zadaniowym.